Kultúra

6+1 érdekesség Kosztolányi Dezsőről

Nincs olyan magyar ember, akinek Kosztolányi Dezső neve ne mondana valamit. Sokan csak az iskolai magyarórákról emlékeznek rá, mint akinek az életrajzát kötelezően meg kellett (volna) tanulni. Látszólag nem is különbözött különösebben a többi tananyagban szereplő írótól, költőtől. Vagy mégis? Milyen volt magánembernek? Volt esetleg valami különösebb hobbija? Az alábbiakban összegyűjtöttünk nektek 6+1 érdekességet Kosztolányi Dezső életéből, amiről még biztosan nem hallottatok!

1. Teljes neve Kosztolányi Dezső István Izabella volt.

Igen, jól olvastad, szegény Kosztolányi két férfi keresztneve mellé egy nőit is kapott. Hiába indulunk el a családfájában, a nagyszülőkig nem találunk Izabellát. Akkor vajon honnan származhat szokatlan keresztneve? Korabeli feljegyzések adnak választ erre a kérdésre: a költőt ugyanis római katolikusként megkeresztelték és két utónevét is keresztszülei után kapta: keresztapját Hofbauer Istvánnak, keresztanyját pedig Oravecz Izabellának hívták. Az irántuk tanúsított tiszteletből a megkeresztelt gyermek is megkapta a nevüket.

2. Érettségi előtt kizárták az iskolából.

Kosztolányi a gimnáziumi önképzőkör tanárával különbözött össze olyan hevesen, hogy végül érettségi előtti kizárás lett a vége. A tanár ugyanis több helyen bele akart javítani dolgozatába, mivel magyartalannak érezte azt. Így a költő végül magánúton tette le vizsgáit, amik kiválóra sikerültek. Egyetemi tanulmányait pedig magyar és német szakon végezte, Pesten és Bécsben.

3. Unokatestvére Csáth Géza volt.

A költő unokaöccse volt a tragikus sorsú zseni, Csáth Géza. Nagyon jó kapcsolatot ápoltak egymással, Kosztolányi ott segített rokonának ahol tudott. Például Csáth az ő ösztönzésére kezdett tárcákat írni a Budapesti Naplóba, majd lett a Nyugat munkatársa.

4. Unokatestvérével, Csáth Gézával kétszer is ugyanazért a nőért rajongtak.

Az egyikük egy szabadkai vaskereskedő felesége volt, akinél, csak hogy mindennap lássák, folyton szöget vásároltak. Csáth így írt róla: „az ő arcképét akartuk megszerezni múltkor én és Dide. 18 éves még csak. Igen szép. Az irigy nyelvek (persze az asszonyok) azt beszélik róla, hogy festi magát. Nem igaz.” A másik hölgy Csendes Alice, budapesti színésznő volt.

5. Kipróbálta a drogokat is.

Fiatalként nem riadt vissza a drogfogyasztástól sem. Több kábítószerbe is belekóstolt, ilyen volt például korának nagy slágere az ópium, az arzén vagy éppen a morfium. Ezekről és az ehhez hasonló szerekről írta a Mérgek litániája című versét is. Az időszak másik nagy divatjából szintén kivette a részét: Bicsérdy Béla hatására még vegetáriánus is volt egy ideig.

6. Kínai és japán verseket fordított.

Habár Kosztolányi a Nyugat nemzedékébe tartozott, élénken érdekelték a keleti kultúrák is: fordított japán és kínai verseket is, sőt több japán népdal fordítását is neki köszönhetjük.

 

„Te vagy a szél, mely fúj a tájon,

én a madár a szélben, édesem.

Csak fújj tovább, én sose bánom,

hová esem.”

(Madár című népdal részlete)

+1.  Pályatársával Karinthy Frigyessel a legjobb barátok voltak.

Ez a pont egy kissé kilóg a listánkról, ugyanis ebben az esetben egy eléggé közismert tényről beszélünk. Mégsem hagyhattuk említés nélkül ezt a tényt. Jó barátokhoz hűen ugyanis folyamatosan ugratták egymást, tréfáik jelentős része szerencsére az utókor számára is fennmaradt. Kosztolányi így nyilatkozott Karinthyről: „Ez a marha volt köztünk a legnagyobb zseni.” Folyamatosan ugratták egymást, rendszeresek voltak köztük a telefonbetyárkodások, Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című versének rejtett üzenetéről (Nyald ki a seggem, Karinthi) pedig már mindenki hallott. Életük szomorú egybeesése az is, hogy mindketten 51 éves korukban hunytak el.

 

http://www.ahmagazin.com/kultura/8-erdekesseg-radnoti-miklosrol/

Hozzászólások