Kultúra

A modern Samhain

Én a fényt ünneplem és nem a sötétséget. – olvastam a minap egy cikket, amelyben egy angol nyelvet oktató keresztény tanárnő elítélte a halloweent. Ma pedig a Keresztény Élet Portál cikkét böngésztem át, amely ezt az angolszász tradíciót a babona divat-ünnepének nevezi.

Mielőtt állást foglalnánk a halloween mellett vagy ellen, nézzük meg mit is ünnepelnek ekkor, mi ennek a háttere.

Az angolszász ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe, a samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene, Crom Cruach(en) kultuszában gyökerezik. A május 1-jei beltane ünnep az október 31-ei samhain ünnep „ellenpontjaként” az esztendő „napos” felének eljövetelét jelentette, amin emberáldozatokat is bemutattak a druidák.

A Halloween ünnepben idővel összemosódott a pogány kelta az óév utolsó napját jelentő samhain ünnep, a római Pomona és a Parentalia ünnepe a Lemuralia ünneppel, ami a római vallásban olyan ünnep volt, amelynek során az ókori rómaiak ördögűzési rítusokat hajtottak végre, hogy kiűzzék a halottak rosszakaratú és félelmetes szellemeit a házaikból. A druidák hite szerint a szellemek, – azok közül is inkább a gonoszak, – ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból.

A kelták szerint Halloween éjszakája sem az ó- sem az újévhez nem tartozik, ezért ekkor a szellemek szabadon járkálhattak az emberek között. Ez a hiedelem szelídült jelmezes ijesztgetéssé. Írországban a XVII. században ezen az éjszakán félelmetes maskarában járták egymás házait a szomszédok. A cél nem a háziak elijesztése volt, hanem – mint a töklámpás esetében – az, hogy a túlvilági lényeket megtévesszék. Ők ugyanis, ha egy náluk is rondább kreatúrával találkoznak, elmenekülnek. A jelmezes házalást akkor még a felnőttek végezték, manapság inkább a gyerekek, és a jelmezek sem feltétlenül olyan félelmetesek.

Hát nem csodálatos? Ünnepeljük a gonosz, alvilági szellemeket! Nem! Én nem szeretném ezt tenni. Én a fényt szeretném ünnepelni, a világosságot, az életet és az igazságot!


Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

(János 14:6)


Az ünnep egy fontos tartozéka a töklámpás, ami Jack O’Lantern-től ered. Amikor a sátán eljött érte, Jack felcsalta egy almafára, majd keresztet rajzolt a fa törzsére, ami miatt az ördög nem tudott lemászni. Végül megígérte Jacknek, hogy a lelke nem kerülhet a pokolra. Jacket halála után azonban a mennyországba sem fogadták be. Ezért egy széndarabot rakott egy kivájt marharépába, és azt használja lámpásnak, amikor éjszakánként nyugvóhelyet keres magának. Amerikában a marharépából töklámpás lett, amit azért tesznek az ablakba, hogy Jack lelke lássa, az a ház már foglalt és továbbálljon.

Ha már a Keresztény Élet Portál (és még más rengeteg keresztény oldal) babonának nevezi a halloweent, megmutatom mit is jelent a babona szó.

babona vagy hiedelem szűkebb értelemben olyan, a világ mágikus szemléletéből fakadó hitet, vagy erre épülő tevékenységet jelent, ami (tévesen) közvetlen (ok-okozati vagy jel-jelöleti) összefüggést tulajdonít ilyen viszonyban valójában nem álló dolgoknak, az események mozgatóiként sokszor természetfölötti erőket elképzelve. Tágabb (de a köznyelvben inkább csak az újkortól kezdve terjedő) értelemben a „babona” szó jelentése egyszerűen tévhit.

1. Téves hiedelem, amely félelmen vagy tudatlanságon alapul és nem felel meg a tudomány ismert törvényeinek, illetve annak, amit általánosan igaznak fogad el egy adott társadalom. Ez egy rejtélyes jelenségre adott magyarázat vagy módszer.

2. Rejtett hatású cselekedet azért, hogy egy kívánt hatást előidézzenek. Tévhiten alapuló eljárás, szertartás, illetve ilyen cselekmények űzésének szokása.

3. Átvitt értelembenTéves vélemény; egy kellően meg nem alapozott, helytelen elképzelés; tévhit.

Szerintem nem kell tovább részleteznem, hogy milyen dolgokban hiszünk, méghozzá tévesen. A cikkemet egy személyes történettel zárnám. Még általános iskolás koromban engem is hívtak a barátaim halloween-ezni. Édesanyám azzal az indokkal nem engedett, hogy majd farsangkor menjek beöltözve mindenfelé, hisz a gazdag néphagyományokra épülő időszak jobban kapcsolódik a mai európai kultúrába, mint ez az okkult feketeség.

Hozzászólások